Czytelnia internetowa

Jak obiecywaliśmy zamieszczamy pierwsze teksty związane z retoryką. Tutaj będziemy publikować opracowania, artykuły, analizy pracowników naukowych i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy wszystkich do przysyłania swoich tekstów, konspektów lekcji, pomysłów na lekcje retoryki, ćwiczenia związane z kulturą mowy, ortofonią itp.

Chcemy utworzyć też zestaw bibliograficzny dla retoryka. Prosimy o nadsyłanie danych bibliograficznych, które powinny znaleźć się w takim zestawie. Mogą to być wszelkie publikacje: książki, skrypty, artykuły, strony lub części stron internetowych, rozdziały książek o innej tematyce, ale zawierające tematy związane z wystąpieniami publicznymi itp. W takim adresie bibliograficznym należy zawrzeć autora(ów), tytuł, lub podtytuł (w formie w:....), wydawnictwo, rok wydania; adres strony internetowej itd. (mile widziane są też opinie o publikacji).

Bibliografia

 1. A. Bolejko: Uczymy się ojczystej mowy. Białystok 1994.
 2. A. Cegieła, A. Markowski: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982.
 3. Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński: Podstawy retoryki klasycznej. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Warszawa 1998.
 4. Halina Karaś, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska: Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie językowe. Retoryka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. MAC Edukacja. Kielce. 2002
 5. M. Kotlarczyk: Sztuka żywego słowa. Rzym, 1975.
 6. J. Kram: Zarys kultury żywego słowa. Warszawa 1981.
 7. M. Mikuta: Kultura żywego słowa. Warszawa 1963.
 8. Irena Styczek: Logopedia. PWN. Warszawa, 1983.
 9. Z. i H. Szletyńscy, Prawidłowe mówienie. Warszawa 1975
 10. J. Śniadecki, O języku polskim, o logice i retoryce, w: Dzieła, t. IV. Warszawa 1837.
 11. Włodzimierz Taboryski: ABC teatru przy kawie. COMUK, Warszawa 1987 (Poradnik dla instruktorów teatrów amatorskich. Formy teatrów czytanych.)
 12. B. Wierzchowska: Wymowa polska. Warszawa 1982.
 13. Wojciech Suchoń: Prolegomenta doretoryki logicznej, UJ,  2005
 14. Perspektywy polskiej retoryki, praca zbiorowa, Wydawnictwa Poznańskie, 2007
 15. Michał Rusinek: Między retoryką a retorycznością, Univeritas, 2003
 16. Jakub Z.Lichański: Retoryka w Polsce, DIG, 2003
 17. Jakub Z. Lichański, Od renesansu do współczesności - tradycja i innowacja, DIG 2000
 18. Stanley Fish: Interpretacja, retoryka, polityka, Univeritas, 2002
 19. Andrzej Juszczyk: Retoryka a poznawanie, Universitas, 2004
 20. Michał Rusinek, Aneta Załazińska: Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonywująco mówić, Znak 2005
 21.  Krzysztof Obremski: Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, Wydawnictowo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
 22. Chaim Perelman: Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. PWN, 2002

 

 

Wybory mów


 1. Wybór mów staropolskich. Wybór i opracowanie: B. Nadolski, Wrocław-Kraków 1961.

Wielkie mowy historii. Wybór i opracowanie: Tadeusz Zawadzki. T. 1-4. POLITYKA. Warszawa 2006.

 • Tom 1. Od Mojżesza do Napoleona;
 • T. 2. Od Lincolna do Stalina.
 • T. 3. Od Hitlera do Eisenhowera.
 • T 4. Od Kennedy’ego do Ratzingera.

Zob. www.polityka.pl/mowy

 


Sylabusy do zajęć prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

 • Argumentacja i perswazja w ujęciu retoryki kontrastywnej - dr Maria Załęska pobierz>>
 • Retoryka w kształceniu obywatelskim - mgr Dorota Oleszczak pobierz >>
 • Retoryka w wypowiedzi publicznej-dr Agnieszka Kruszyńska pobierz>>
 • Retoryka narzędzie w edukacji obywatelskiej, cz I - prof. dr hab. Jakub Z. LIchański pobierz>>

 

 

facebook