Akademia Retoryki

Akademia Retoryki to miejsce spotkań, szkoleń i wymiany doświadczeń wszystkich zainteresowanych nauczaniem retoryki: nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych, jak również dziennikarzy, instruktorów teatralnych, aktorów, wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się uczenia retoryki i/lub wykorzystywania tej sztuki w swojej działalności zawodowej.

Dlatego oferujemy Państwu udział w cyklu szkoleniowym RETORYKA - warsztaty nie tylko dla nauczycieli. Szkolenia odbywaja się co najmniej raz w miesiącu.

Każde z nich stanowią zamkniętą programową całość, więc dołączyć się można w każdej chwili, ale ilość miejsc jest ograniczona (do około 20 uczestników). Obowiązywać będzie zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Zajęcia są bezpłatne. Uczestnikom wydawane są zaświadczenia o udziale w zajęciach.

Do zgłoszenia zachęcamy nauczycieli, którzy już nauczają retoryki, chociażby na zasadzie fakultetów, albo tylko paru godzin w roku, np. w ramach języka polskiego, czy ćwiczeń ortofonicznych na zajęciach koła recytatorskiego, czy teatralnego. Chcemy, aby uczestnicy wymieniali się doświadczeniem, udostępniali swoje konspekty lekcji, ćwiczenia z kultury mowy w ramach wspólnych zajęć (również jako prowadzący) lub/i publikujący w naszej Czytelni Internetowej.

 Karta zgłoszeniowa do udziału w zajęciach Akademii Retoryki.

Nauczanie i upowszechnianie retoryki realizujemy m.in poprzez organizowanie warsztatów dla osób dorosłych.

Pierwsze zajęcia odbyły się 21 kwietnia 2007 roku, potem nastąpiły następne i powstała specjalna strona  www.retoryka.pl . Na tej stronie znajdziesz informacje o zajęciach, które odbyły się i o tych, które będą (należy zalogować się w newsletterze). Jest też wiele innych informacji, są też materiały szkoleniowe.  

Zapraszamy na www.retoryka.pl

 

facebook