Zakochaj się w teatrze - zapisy

Zakochaj się w teatrze.

 Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniów z warszawskich gimnazjów i liceów zapoznanie się z warszawskimi teatrami: dramatycznymi, lalkowymi, szkolnymi, prywatnymi, muzycznymi i z Muzeum teatralnym. Uczniowie odwiedzać będą te placówki „od kulis” oraz jako widzowie.

Dorobek projektu z lat 2013 - 2014 - 2015 jest >>> na naszym profilu.

W Warszawie jest dużo młodzieży żywo interesującej się teatrem. Nie wszyscy mają szczęście trafić do szkół/klas, w których ich teatralne zainteresowania mogą się rozwijać. Wielu gimnazjalistów dopiero szuka swoich zainteresowań. Ten program umożliwi im poznanie funkcjonowania placówek teatralnych od kulis. Oprowadzać będzie oddelegowany pracownik teatru. Poznają różne sceny i ich techniczne zaplecze, garderoby aktorskie, pracownie scenograficzne i kostiumów, charakteryzatornie, magazyny kostiumów i rekwizytów, bufety teatralne, funkcjonowanie biura organizacji pracy artystycznej i organizacji widowni. W niektórych teatrach na pewno uda się obejrzeć fragment próby. Poznają architekturę zabytkowych budynków teatralnych. Każda grupa przyjdzie też na wybrany spektakl do jednego z dwóch odwiedzanych teatrów. Niektórzy wezmą udział w aktorskim warsztacie teatralnym.
W programie od 2013 roku bierze udział około 150 uczniów z około 40 warszawskich gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół. Grupy liczą 10-20 osób.
Powstają fotoreportaże, które sa corocznie zamieszczone na płytce DVD, która trafa do uczestników, ich szkół i także do innych szkół. Otrzymają je też placówki teatralne uczestniczące w projekcie.
20 wolontariuszy pomaga w realizacji projektu i dokumentowaniu go.
Ważnymi adresatami są też nauczyciele wiedzy o kulturze, języka polskiego, historii sztuki oraz wychowania fizycznego. Nawiązujemy z nimi współpracę w okresie rekrutacji i przekazujemy im informacje o ich podopiecznych oraz upubliczniamy wyniki pracy związanej z kulturą teatralną (materiał na ten temat też znajduje się na płytkach DVD about how to sell replica watches online).
 
Zakładane cele.
  • Polubienie przez młodzież warszawskich teatrów poprzez nawiązanie z nimi osobistego kontaktu.
  • Wzmocnienie patriotyzmu lokalnego związanego z kultura i sztuką.
  • Poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o teatrze a zwłaszcza o organizacji pracy tych placówek kultury.
  • Ukształtowanie emocjonalnego stosunku do teatru – poznanie ludzi i zaplecza danego teatru a następnie obejrzenie w nim spektaklu.
  • Wykonanie i upowszechnienie dokumentacji fotograficznej ukazującej kulisy czternastu placówek i instytucji teatralnych.
Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w tym projekcie proszeni są o zgłaszanie się poprzez >>>> Kartę zgłoszeniową.


ORGANIZATORZY
      replica watches                                    

Kierownik projektu:
Włodzimierz Taboryski, wtaboryski@narzecz.edu.pl
facebook