Warsztaty teatralne

 

zajęcia teatralneWarsztaty teatralne to autorski program rozwoju uczestnika poprzez działania teatralne i parateatralne. Praca warsztatów jest pracą wielowarstwową i nie ogranicza się do produkowania spektakli.

Pracujemy nad kilkoma blokami ćwiczeń. * W pierwszym rzędzie jest to praca nad koncentracją i uwagą. Uczymy się podwyższania kreatywnej aktywności w momencie przekroczenia progu sali prób.

* Uruchamiamy wyobraźnię m.in. poprzez szereg ćwiczeń z nadawaniem przedmiotom i sytuacjom nowych znaczeń, ćwiczenia wyobraźni zmysłowej, ćwiczenia w orientacji przestrzennej, improwizacje.

* Wiele miejsca w naszych działaniach poświęcamy ruchowi - świadomości ciała, koordynacji ruchu, prawidłowego wykorzystania energii.

* W pracy nad głosem zajmujemy się przede wszystkim technikami emisji. Próbujemy odszukać naturalną siłę głosu. Działania z głosem rozdzielają się na pracę nad mówieniem i pracę nad śpiewem. Działania głosowe są nierozdzielnie złączone z działaniami ruchowymi.

* Szczególną rolę odgrywają ćwiczenia partnerskie. Główną zasadą warsztatów jest: "mój partner w przestrzeni próby i spektaklu jest ważniejszy ode mnie". Pozwala to na wyrobienie nawyku odpowiedzialności za drugą osobę, wyczulenia na jej słabe i mocne strony, a także wspólnego harmonizowania ruchu, głosu, obrazów.

zajęcia teatralneWszystkie te elementy łączą się w pracy nad spektaklem. Spektakl pozwala na podsumowanie działań, weryfikację zdobytych umiejętności. Jest też konfrontacją z publicznością, pozwala na przełamywanie nieśmiałości i doznanie żywego kontaktu z widzem poprzez sztukę.

Liczymy na udział licealistów i studentów, także osób starszych.

Warsztaty trwają 2 semestry i kończą się wydaniem dwujęzycznego Certyfikatu Akademii Sztuki i Kultury. Zapisy: październik/listopad oraz luty/marzec.

Organizujemy również stale jednorazowe warsztaty intensywne: dwudniowe oraz siedmiodniowe. W ofercie są też warsztaty doskonalące dla instruktorów teatralnych, dla grup teatralnych czy dla całych klas.

W czasie ferii i wakacji odbywają się wielodniowe spotkania a niekiedy i obozy wyjazdowe.

Szczegóły (grupy, zapisy, spotkania informacyjne, cennik) na:
www.warsztaty-teatralne.pl


zajęcia teatralneKONTAKT:
Telefony

(22) 654 35 35 [w godzinach 8.30 - 16.00]
(22) 618 24 13 [w godzinach 16.00 - 21.00]
609 045 956 [w godzinach 8.00 - 22.00]

E-mail

my@warsztaty-teatralne.pl  

 

facebook