Karta zgłoszeniowa

Imię:*
Nazwisko:*
Adres do korespondencji (pożądany):
Adres email:*
Telefon prywatny:*
Uczę się (szkoła, uczelnia):
Pracuję (miejsce pracy):
Zgłaszam udział w zajęciach, wycieczce naukowej, warsztatach artystycznych itd. (prosimy wpisać nazwę zajęć czy programu edukacyjnego przy którym umieszczona była ta karta zgłoszeniowa):*
Uwagi, pytania, propozycje, oczekiwania:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz.883) wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i otrzymywanie informacji związanych wyłącznie z realizacją zajęć czy udziałem w wybranym programie.
 
facebook