Wakacyjne kursy z matematyki - trwają zapisy

Zajęcia odbywają się od 11 lipca do 5 sierpnia 2016 r.
kurs intensywny - 105 godzin lekcyjnych

  • Program obejmuje wszystkie działy obowiązujące na maturze z matematyki (poziom podstawowy).
  • Zajęcia prowadzi doświadczona nauczycielka liceum.
  • Skupiamy się na ćwiczeniach praktycznych - 93 godziny lekcyjne, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-12.00.
  • Trzeba odrabiać prace domowe, trudności są wyjaśniane na konsultacjach indywidualnych, godz. 12.30-14.00.
  • Trzeba pisać sprawdziany z każdego modułu tematycznego, godz. 14.15-15.15.
  • Na koniec kursu przeprowadzamy próbną maturę wraz z omówieniem, 4 godziny lekcyjne.
  • Możliwe są dodatkowe lekcje indywidualne.
  • Zajęcia odbywają się w centrum Warszawy; grupa może liczyć od 5 do 12 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
                                                        ***
  • Przyjmujemy zapisy także na lekcje indywidualne (w godz. 16.00-17.00) poza kursem.
 
JAK UCZYMY >>>
CENNIK
>>>
ZAPISY >>>


matura, matematyka, poprawki, kursy, matura poprawkowa, egzamin, liceum, kursy wakacyjne, matura z matematyki, matematyka matura 2016, matura poprawkowa 2016, matura  2016, matura sierpień 2016

 facebook