Jak uczymy?

Materiał jest powtarzany działami, po każdych zajęciach jest zadawana praca domowa, a po każdym dziale uczestnicy piszą sprawdzian, który jest szczegółowo omawiany. Ponadto każdy uczestnik może skorzystać z konsultacji indywidualnych lub w przypadku trudności z opanowaniem materiału zapisać się na dodatkowe lekcje indywidualne.

Można zapisać się na cały kurs lub wybrany tygodniowy moduł – dotyczy to zwłaszcza uczniów klas 1-2.

Program z podziałem na tygodniowe moduły:

1. tydzień:

Liczby rzeczywiste

Zbiory, przedziały i nierówności

Funkcje

Funkcja liniowa

2. tydzień:

Funkcja kwadratowa

Funkcje wymierne

Funkcje trygonometryczne

3. tydzień:

Funkcje wykładnicze i logarytmy

Ciągi

Geometria analityczna

Planimetria

4. tydzień:

Stereometria

Rachunek prawdopodobieństwa

Statystyka

Próbna matura

facebook