O sztukach wszelakich - filmowe czasopisma

Filmowe czasopisma, periodyki poświęcone filmowi, sztuce telewizyjnej, radiowej, widowiskom.

 

Filmowe czasopisma, periodyki poświęcone filmowi, sztuce telewizyjnej, radiowej, widowiskom. Jednym z najważniejszych czasopism na świecie jest zał. 1952 przez A. Bazina francuski miesięcznikLes Cahiers du Cinéma, propagujący m.in. kino autorskie, styl cinéma vérité, nową falę i zwalczający konwencjonalizm w rodzaju → amerykańskiego kina klasycznego.

Wiodące polskie czasopisma filmowe.
Film (zał. 1946), miesięcznik informujący o wszystkich aktualnościach filmowych, zamieszczający artykuły problemowe o twórczości i produkcji filmowej. Wydawca: Hachette Filipacchi Polska (www.film.com.pl);
Film na Świecie (zał. 1958), od lat 90. ukazuje się nieregularnie, stanowi kontynuację miesięcznika „Kultura Filmowa”; kolejne numery są zazwyczaj monograficzne, ich zawartość stanowią przedruki artykułów zagranicznych, uzupełniane omówieniami pol. Wydawca: Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Film. (www.film.pfdkf.art.pl).
 "Kino (zał. 1967), miesięcznik poświęcony twórczości i kulturze filmowej. Wydawca: Fundacja Kino (www.film.onet.pl/kino/);
Kwartalnik Filmowy (1951-65, 1993-), specjalizuje się w wydawaniu zeszytów monograficznych, zawsze gruntownie i wszechstronnie prezentując konkretny problem lub zjawisko (np. kobiety w kinie, adaptacje filmowe, miasto w filmie). Raz do roku publikuje obszerne kalendaria „Film w Polsce” i „Film na świecie”, w których odnotowuje m.in. premiery zagraniczne, klipy reklamowe, teledyski i edycje płyt z muzyką filmową; streszczenie w języku ang. Wydawca: Instytut Sztuki PAN (www.ispan.pl).
Uzupełnieniem oferty czasopism filmowych są portale internetowe. Dwie największe strony w języku polskim to: www.filmweb.pl  i www.filmpolski.pl .
 udostępnia informacje o polskim i światowym kinie , umożliwia internautom aktualizowanie bazy danych i wyrażanie opinii na tematy film.
 zawiera kompletną bazę danych o historii pol. filmu i kulturze filmowej. Jest opracowywany na bieżąco - artykuły, opisy, bibliografie są aktualizowane codziennie. Prowadzi ją od 1998 Biblioteka i Ośrodek Informacji Filmowej PWSFTV i T. w Łodzi; w przedsięwzięciu współuczestniczy Komitet Badań Naukowych.

 

« powrót
facebook