O sztukach wszelakich - Tespis

Tespis, Thespis z Ikarii (VI w.p.n.e), grecki poeta-rapsod, aktor, reformator teatru.  

Tespis, Thespis z Ikarii (VI w.p.n.e), grecki poeta-rapsod, aktor, reformator teatru; wprowadził do scenariusza obrzędu dionizyjskiego pierwszego aktora (gr. hypokrites ‘odpowiadacz’), który podjął, jako protagonista dialog z chórem i jego koryfeuszem. Od tego momentu możemy mówić o narodzinach sztuki teatralnej i dramatu jako rodzaju literackiego. Dialog oparty na różnicy zdań wysunął na pierwszy plan → konflikt – motor → dramaturgii. W swoich spektaklach zaczął prezentować też inne mity niż dionizyjskie. Aktor musiał więc występować w różnych rolach – zmieniał kostiumy, → maski. Tespis zreformował rolę → chóru: zaczął rezygnować z satyrów, ograniczył ilość chórzystów do 50 i prowadził z nimi próby. Niestety, nie zachowały się autentyczne fragmenty jego dzieł. Prawdopodobnie teatrem zajmował się zawodowo jeżdżąc po wioskach i miastach: "Tespis woził swoje sztuki na wozach" – pisał Horacy. Być może talent i popularność dokonań Tespisa przekonały Pizystrata, że warto wzbogacić → Dionizje o → agon teatralny; ogłosił 534 p.n.e. Wielkie Dionizje (dziś przełom marca i kwietnia) świętem państwowym i, jak mówi legenda, w agonie artystycznym zwyciężył Tespis. 27 marca obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Teatru.

« powrót
facebook