Klub Promocja

Rozpoczęliśmy działalność 14 grudnia 1991 r. przy 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Nasz "Klub PROMOCJA" wyrósł z "Klubu Promocji Talentów" założonego przez dr Danutę Nakoneczną przy LX LO. Jego oficjalna edycja przewędrowała wraz z Jolantą Lipszyc do LXIV LO, a społeczna, wraz z Włodzimierzem Taboryskim do 21 SLO.

My nawiązaliśmy programowo i organizacyjnie do zasad oraz celów Warszawskiego Klubu Innowacji Edukacyjnych i Promocji Talentów im. Tadeusza Łopuszańskiego wzbogacając je doświadczeniami Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych wypracowanymi w okresie międzywojennym przez Ignacego i Zofię Solarzów.

Przez te lata działały u nas grupy: nauk ścisłych, humanistycznych, ABC wiedzy o teatrze, ABC dziennikarstwa oraz prowadziliśmy oryginalne kursy przygotowujące do zdawania egzaminów do szkół średnich. Klubowicze uczestniczą także w szkolnych kołach zainteresowań, a nawet wyjeżdżają na krajowe i zagraniczne obozy, wycieczki. W Klubie mamy okazję poznać uzdolnioną humanistycznie młodzież. Tu młodzież ma okazję poznać naszą szkołę. Od roku 1993 przeszliśmy na zajęcia typu kursowego trwające trzy–cztery dni: sprawdzające wiedzę ósmoklasistów, wprowadzając także podstawy retoryki, techniki pracy umysłowej, radzenia sobie w sytuacji stresowej i mobilizując ich do świadomej pracy nad swoim rozwojem. Od roku szkolnego 1995-1996 – po powołaniu Akademii Sztuki i Kultury – realizowaliśmy obie formy zajęć dla ósmoklasistów.

Wtedy też zaczęliśmy namawiać władze oświatowe Warszawy, aby zorganizowały imprezę o charakterze giełdowo–targowym, na której uczeń i jego rodzice będą mogli poznać niemal wszystkie szkoły ponadpodstawowe i wybrać tę, która im spodoba się najbardziej. W 1999 roku, została powołana do życia Ogólnowarszawska giełda "Perspektywy dla ósmoklasisty – prezentacja szkół ponadpodstawowych" – wtedy odbyła się ona w Pałacu Młodzieży. Dziś jest to olbrzymia impreza, bez której trudno sobie wyobrazić rekrutację do szkól średnich. Jej przeprowadzania zostawiliśmy Fundacji PERSPEKTYW.

W latach 1991–97 blisko 1/3 uczniów 21 SLO to byli "Klubowicze". Dla nich pierwszy rok nauki jest drugim, trzecim czy czwartym rokiem współpracy z liceum. Po przeprowadzce z Bielan do Śródmieścia i po utworzeniu w Polsce gimnazjów zrezygnowaliśmy z kursów a gimnazjalistów zapraszaliśmy na wszystkie zajęcia Akademii Sztuki i Kultury.

Uczestnicy zajęć „Klubu PROMOCJA” w latach 1991 - 1998

P.s.1. LEGENDA: Prom. 91/92 - uczestnik zajęć Klubu Promocja w danym roku szkolnym; ucz. 93/94.... - uczeń 21 SLO w tych latach; ucz. LXX LO .... - uczeń 21 SLO, który przyszedł z ...... lub odszedł do… danej szkoły; 21 SLO- (przedmiot) - nauczyciel naszej szkoły w podanych latach. P.s.2. W zestawieniu mogły zdarzyć się błędy, brak danych. Będziemy wdzięczni za zgłaszane poprawki, uzupełnienia.

 

facebook