Kurs z wiedzy o teatrze i filmie także dla zdających na uczelnie teatralne i filmowe

 Kurs wiedzy o teatrze i filmie
Prowadzi: Włodzimierz Taboryski

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdawaniem na wyższe uczelnie teatralne, filmowe i tam, gdzie wymagana jest od kandydatów wiedza erudycyjna na temat filmu i teatru.
Na zajęciach uczestnicy przypomną sobie/uzupełnią/poznają podstawową wiedzę z historii teatru ze wszystkich epok oraz historię i język sztuki filmowej. Z zajęć może też skorzystać każdy, kto lubi teatr i film.
Uczestnicy zapoznają się z historią rozwoju formy teatralnej oraz jej twórcami (reżyserami, aktorami, scenografami itp.) a także podstawowymi dziełami dramatycznymi i ich autorami. Zajmować się też będziemy historią filmu, językiem filmu i jego gatunkami.
Uczestnicy będą mieli dostęp do pomocy dydaktycznych. Mogą zakupić Słownik Wiedzy o Kulturze, którego autorem haseł teatralnych i filmowych był prowadzący zajęcia. Można też korzystać z elektronicznego słownika na stronie www.akademia-kultury.edu.pl / o sztukach wszelakich
Kurs dofinansowywany jest przez Społeczny Fundusz Stypendialny, dzięki czemu cena jednego spotkania (60 minut) wynosi tylko 20 zł.
Opłaty należy dokonywać z góry (przed zajęciami) gotówką w kasie ASiK lub na konto: Społeczny Fundusz Stypendialny, PKO BP nr konta: 82 10201026 00001702 0102 9834 z dopiskiem „Kurs Wotif”.

Terminy i tematy mogą ulec zmianie po konsultacji z uczestnikami. Możemy ustalić dodatkowe tematy jak też zorganizować wycieczkę do teatru zwiedzając go od kulis. That is why you need to buy blancpain replica watch.
Zajęcia rozpoczną się w październiku, w środy w godzinach 15,15-16,15.

Słuchacz może uczestniczyć we wszystkich jak też w wybranych zajęciach. Obecność na 15 spośród 24 godzin zajęć i oddanie recenzji teatralnej i filmowej zostanie potwierdzona zaświadczeniem uczestnictwa w kursie. 

Lp.

Data

Temat

     1.

 

Anatomia teatru

    2.

 

Teatr antyczny

     3.

 

Teatr średniowieczny

     4.

 

Teatr renesansu

     5.

 

Teatr baroku

     6.

 

Teatr operowy

     7.

 

Teatry dell’arte, elżbietański

     8.

 

 

Narodziny filmu

    9.

 

 

Anatomia filmu. Język filmu

 10.

 

Teatr realistyczny

 11.

 

Teatr modernistyczny

 12.

 

 

Wielka reforma teatru

 13.

 

Druga reforma teatru

 14.

 

 

Gatunki filmowe

 15.

 

 

Scenariusz filmowy

 16.

 

 

 Teatr współczesny

Równocześnie i niezależnie od powyższych zajęć w naszej Akademii Sztuki i Kultury, w ramach Warsztatów teatralnych, planowane są zajęcia aktorskie przygotowujące do egzaminów do szkół aktorskich - www.warsztaty-teatralne.pl
 
facebook